Nahoře
srp, 14 2023

Úvod

Každý návštěvník naší webové stránky kouzelna-tantra.cz má právo na ochranu svého soukromí. V této politice ochrany osobních údajů popisujeme, jaké informace shromažďujeme a jak je používáme. Naše zásady ochrany osobních údajů jsou v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Shromažďování a použití osobních údajů

Ochranu Vašich osobních údajů bereme velmi vážně a shromažďujeme pouze informace, které jsou nezbytné pro poskytování našich služeb a zlepšení uživatelské zkušenosti. Tyto informace mohou zahrnovat jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo a další podrobnosti nezbytné pro účely rezervace a zajištění masáže. Zavazujeme se tyto údaje zpracovávat výhradně pro výše uvedené účely a nebudeme je sdílet s třetími stranami bez Vašeho výslovného souhlasu.

Vaše práva

Máte právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům, opravu jakýchkoli nesprávných nebo neúplných informací, stejně jako jejich smazání. Kromě toho můžete kdykoliv odvolat Váš souhlas se zpracováním osobních údajů či se proti tomu odvolat. Pro uplatnění těchto práv nás můžete kdykoliv kontaktovat na e-mailové adrese [email protected].

Bezpečnost osobních údajů

Zajišťujeme, že všechny osobní údaje jsou zpracovávány způsobem, který zaručuje jejich bezpečnost. Používáme přiměřená technická i organizační opatření k ochraně osobních údajů proti ztrátě, zneužití, neoprávněnému přístupu, změně nebo zničení. Naše bezpečnostní procesy jsou pravidelně přezkoumávány a aktualizovány v souladu s technologickým pokrokem.

Kontaktní informace

Pro jakékoliv dotazy týkající se ochrany osobních údajů se můžete obrátit na majitele webové stránky Lukáše Dudu na adrese Botanická 68a, 602 00 Brno-střed, Česká republika nebo na e-mailové adrese [email protected].