Nahoře
srp, 14 2023

Úvod

Web Kouzelná Tantra Masáže je digitální platformou poskytující informace o tantra masážích a masážních salónech. Přístup k webu kouzelna-tantra.cz a jeho obsahu je podmíněn přijetím a dodržováním následujících podmínek užívání (dále jen 'Podmínky'). Tyto Podmínky upravují právní vztahy mezi provozovatelem webu a jeho uživateli. Prováděním jakékoliv akce na webové stránce uživatel vyjadřuje svůj souhlas s těmito Podmínkami a zavazuje se je respektovat. V případě nesouhlasu s Podmínkami je uživatel povinen okamžitě ukončit používání webu.

Služby poskytované webem

Web kouzelna-tantra.cz poskytuje informace a doporučení týkající se různých typů masážních služeb, zejména tantra masáží. Tyto informace jsou sestaveny s maximální možnou pečlivostí a mají za cíl podpořit celkovou pohodu návštěvníků webu. S přibývajícími data a zpětnou vazbou od uživatelů se služby webu a obsah neustále rozšiřují a aktualizují. Uživatelé mají tak možnost objevovat nové aspekty tantra masáží a získávat informace o nejnovějších trendech a technikách v oblasti masážních služeb.

Práva a zodpovědnost uživatelů

Uživatelé webu kouzelna-tantra.cz jsou zavázáni používat web a jeho obsah v souladu s platnými právními předpisy České republiky a s ohledem na práva třetích stran. Je zakázáno využívat web pro jakýkoliv nelegální účel, pro šíření obsahu, který by mohl být škodlivý, vulgární, obscénní, pomlouvačný nebo jinak nevhodný. Porušení těchto podmínek může vést ke vzniku odpovědnosti uživatele vůči provozovateli nebo třetím stranám a k přijetí adekvátních právních kroků.

Použití obsahu webu

Materiály a informace poskytované na webu kouzelna-tantra.cz jsou chráněny autorským zákonem a dalšími předpisy týkajícími se ochrany duševního vlastnictví. Je povoleno využívat obsah webu pro osobní, nekomerční účely, pokud nedojde k porušení práv provozovatele nebo třetích osob. Jakékoliv kopírování, distribuce, předávání třetí osobě, zveřejňování nebo jiné exploatační činnosti s obsahem webu vyžaduje předchozí písemný souhlas provozovatele webu.

Kontaktní informace provozovatele

Provozovatelem webu Kouzelná Tantra Masáže je Lukáš Duda, se sídlem na adrese Botanická 68a, 602 00 Brno-střed, Česká republika. V případě jakýchkoliv otázek nebo požadavků souvisejících s podmínkami užívání, můžete kontaktovat provozovatele na emailové adrese [email protected].