Nahoře
srp, 14 2023

Ochrana osobních údajů a GDPR

S ohledem na vaše právo na soukromí důsledně ctíme pravidla pro ochranu osobních údajů. Naše zásady ochrany osobních údajů odpovídají nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů, známého jako GDPR (General Data Protection Regulation). Rozumíme důležitosti vašich osobních informací a zavazujeme se chránit vaše data před neoprávněným přístupem, jejich zneužitím, ztrátou či jakoukoli jinou nevhodnou manipulací. Zpracováváme osobní údaje pouze v mezích, které jsou nezbytné pro poskytování našich služeb a v souladu s vaším souhlasem.

Typy zpracovávaných údajů

V rámci poskytovaných služeb dochází k zaznamenávání a zpracování různých typů osobních údajů, které mohou zahrnovat vaše jméno, kontaktní informace jako je email a telefonní číslo, a další informace nutné pro rezervaci a realizaci masážních služeb. Všechny údaje jsou zpracovávány transparentně a pouze pro účely, pro které byly poskytnuty, přičemž dbáme na maximální bezpečnost a zabezpečení těchto informací.

Právo subjektů údajů

Jakožto subjekt údajů máte řadu práv, včetně práva na přístup k vašim osobním údajům, práva na opravu nebo výmaz údajů, práva na omezení zpracování, práva na přenositelnost údajů a práva vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů. Kdykoliv máte možnost svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. Pokud máte pocit, že zpracování vašich údajů porušuje GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového orgánu.

Bezpečnostní opatření

Nad rámec plnění právních požadavků GDPR dbáme na přijetí vhodných technických a organizačních bezpečnostních opatření, která zajistí vysokou úroveň ochrany osobních údajů. Proti neoprávněnému přístupu k datům a potenciálním bezpečnostním hrozbám jsme vybudovali robustní bezpečnostní systém. Vaše data jsou uchovávána též na bezpečných serverech, ke kterým mají přístup pouze autorizované osoby.

Kontaktní informace pro vaše dotazy

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se zpracování vašich osobních údajů se neváhejte obracet na vlastníka webové stránky, Lukáše Dudu, na adresu [email protected], nebo na adresu Botanická 68a, 602 00 Brno-střed, Česká republika. Jsme zde pro to, abychom zajistili, že vaše práva a vaše soukromí jsou plně respektována.